nljudo selectie Sam Leibbrand - Judo Yushi
Name
Sam Leibbrand
Nationaliteit
nedNetherlands
nedNetherlands
gewichtsklasse
u42 kg
team
Judo Yushi, NL JUDO, Judo Yushi, NL JUDO
Leagues
talenten
leeftijd
12